MENU

NƯỚC ÉP

Dưa Hấu                   15                
Táo xanh                   15
Dứa  Tươi                 15                
Chanh Leo                 20
Xoài Mĩ                     20                
Bơ                            25
Dứa                          20               
Dưa  Vàng                20    
Dưa  Hấu                  20 
Cà  Rốt                      20
Cóc  ép                     25
Sapoche                    30 


CLASSIC  SMOOTHIES


Dưa  Hấu,  DỨA  TƯƠI,         TÁO  XANH                 15
Chanh  Leo,           XOÀI  MĨ, ĐÀO ÚC,  MÍT             20


PREMIUM  SMOOTHIES

ORIGINAL               25                
Breezy chuối              25
hurricane  xoài           25               
Freezy dứa                25
Sunshine dâu             25               
STORM DÂU         25
Tornado nhiệt đới       25               
Bơ                               25